INSTRUCTEUR OPLEIDING

  • De opleiding is in de eerste plaats gericht naar mensen die al ervaring hebben in lesgeven aan kinderen/jongeren of die stappen in die richting willen zetten.

  • Het is een must dat de 3 basisgangen beheerst zijn.

  • Ervaring met horsemanship mag, maar is niet noodzakelijk. 

  • Open staan voor onze filosofie: bitloos rijden en met respect voor mens, natuur en dier in de wereld staan.

  • Er moet voor de opleiding geen ingangsproef afgelegd worden. We gaan ervan uit dat de deelnemer in staat is zijn eigen vaardigheden in te schatten.

  • Deelnemers dienen minstens 16 jaar te zijn of die leeftijd te bereiken in het jaar dat de opleiding start.

  • Het inschrijvingsgeld dient betaald te zijn voor aanvang van de opleiding en wordt in geen geval terugbetaald.


VOORWAARDEN

AFSPRAKEN

  • We gaan er vanuit dat als je deelneemt aan de opleiding, je de filosofie die we willen uitdragen begrijpt en ermee instemt om op dezelfde manier in het leven te staan en dezelfde waarden en normen te hanteren in het omgaan met paarden en mensen.

  • We verwachten ook dat je mee 'samen' op weg wil gaan en dus bijdraagt aan een goede teamgeest en het groepsgevoel hoog houdt.

  • Indien wij van mening zijn dat er op 1 of andere manier niet voldaan wordt aan afspraken of manier van werken en er na dialoog geen verandering komt, dan hebben we het recht om samenwerking stop te zetten. 


Omdat de toekomst aan de basis ligt.