Algemene vooraarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door mij aangeboden. 

Door het boeken van een individuele les, lesdag, individueel traject of ander evenement (via website, sociale media, mail of telefoon) verklaart de deelnemer/klant met onderstaande voorwaarden in te stemmen. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde zichtbaar op de website. Klaartje Hallet gaat er van uit dat elke deelnemer deze heeft gelezen en goedgekeurd.


Annuleren van een les.

7 dagen voor de aanvang van de les is dit kosteloos anders wordt de les aangerekend.


Deelname aan lesdagen, cursussen, kampen of andere evenementen georganiseerd door Klaartje Hallet coaching-natuurlijk paardrijden.

Het wel of niet doorgaan van een cursus, lesdag of workshop is soms afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Als een cursus, lesdag of workshop onverhoopt niet doorgaat, dan krijg je hiervan bericht en krijg je een voucher voor een nieuwe deelname.
De inschrijving voor cursussen, kampen, lesdagen en workshops is definitief bij betaling van het gevraagde inschrijvingsgeld. Als er met een voorschot gewerkt wordt dan dient het resterende bedrag ten laatste 2 weken voor aanvang via overschrijving overgemaakt worden of contant betaald worden. Indien men aan deze voorwaarden niet voldoet wordt deelname geweigerd.

Deelname aan privé lessen, lestrajecten of andere evenementen georganiseerd door Klaartje Hallet.

  • Je wordt geacht op tijd aanwezig te zijn voor je les, zodat die tijdig kan aanvangen en eventuele volgende lessen niet in het gedrang komen. 
  • Losse lessen worden steeds betaald op het moment zelf of op voorhand via overschrijving.  
  • Lestrajecten worden voor de aanvang van het traject in 1x betaald via overschrijving of maandelijks via een automatische opdracht of domiciëlering.
  • Door in te stappen in een lestraject verbind je je ertoe om dit ook tot het einde te vervolmaken. 

Annuleren lestrajecten, lesdagen of andere evenementen:

  • Betreft het deelname aan een traject en breek je dit traject vroegtijdig af, dan blijf je degene die de plaats zou innemen voor het gehele traject en dus betalingsplichting. Er kan in uitzonderlijke gevallen in overleg een uitzondering worden gemaakt.
  • Bij onverhoopte annulering van deelname aan een lesdag of ander evenement wordt er tot 4 weken voor aanvang 50%, tot 2 weken voor aanvang 75% en binnen 2 weken voor aanvang 100% van het deelnamegeld aangerekend. 

Lessenkaart:
Deze kaart is 12 maanden geldig. Overschrijdt je de 12 maanden dan vervalt de kaart tenzij er om een duidelijke reden geen gebruik van gemaakt kon worden.
Deze kaart biedt je de mogelijkheid lessen vooraf in te plannen en kan gebruikt worden tussen maximum 2 familie leden per gezin en is NIET overdraagbaar.

Een beurtenkaart kan in geen enkel geval worden terug betaald.

Aansprakelijkheid deelnemer/klant:
Het betreden van onze terreinen geschiedt op eigen risico, evenals de deelname aan alle aangeboden activiteiten binnen en buiten de terreinen.
Klaartje Hallet coaching-Natuurlijk paardrijden sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.
Wie kiest voor ruitersport kiest ook voor de risico’s die daarbij aanwezig zijn. Een ruiter kan vallen en paarden en pony’s kunnen slaan, bokken, bijten enz. Voor de gevolgen zijn wij niet aansprakelijk. Zorg dus zelf voor een Familiale verzekering met een uitbreiding BA voor uw paard.


Deelnemers van de lessen/kampen met onze ponies worden geacht een lidmaatschap + verzekering af te sluiten bij Paardensport Vlaanderen, dat kan via onze club of een andere, maar moet steeds gemeld worden. 

Het dragen van een veiligheidshelm is verplicht. Draag je die niet ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.

Laat je materiaal achter op de terreinen (trailer, auto en/of ander materiaal) gebeurt dit op eigen risico van de deelnemer/klant.
Zorg zelf dat je dus ook hiervoor verzekerd bent.
Door op het terrein te verblijven en deel te nemen aan de activiteiten verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met al het bovenstaande.